CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Mục tiêu là động lực của sự phát triển

Hunter Land đặt mục tiêu tổng doanh thu trong 3 năm hoạt động tiếp theo lên đến gần 200 tỷ.

Đưa ra các mục tiêu phù hợp để hướng tới là công việc không thể thiếu trong hoạch định chiến lược phát triển của một doanh nghiệp. Hunter Land hướng tới kế hoạch ngắn hạn sẽ đạt các mốc doanh thu 30 tỷ, 60 tỷ, 100 tỷ tương ứng cho các năm 2020, 2021, 2022.

Các mốc doanh thu tăng dần theo thời gian cũng là những nấc thang quan trọng để chúng tôi tiến đến gần hơn tầm nhìn dài hạn, trở thành một trong Top 3 sàn bất động sản hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn dài hạn trở thành một trong các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt nam đòi hỏi chúng tôi phải có sự hoạch định rõ ràng. Chiến lược phát triển của Hunter Land nhắm đến mục tiêu mở rộng quy mô nhân sự, gia tăng số lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả. Có như vậy, chúng tôi mới có thể duy trì đà phát triển bền vững, đặc biệt là trong những giai đoạn “khó” của thị trường bất động sản.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao thông qua kế hoạch tuyển dụng và đào tạo bày bản.

Không ngừng mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng và thực thi cơ chế vận hành, giám sát hiệu quả để nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận, phòng ban.