Final Logo 01

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HUNTER LAND

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BIỂU MẪU ONLINE

Để phòng Hành Chính Nhân Sự tiện theo dõi và chấm công ngày làm việc cho mình, nếu không thể nộp trước, Anh/Chị vui lòng bổ sung các biểu mẫu online muộn nhất 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh nhu cầu nghỉ phép, đi tiếp khách hay làm việc ngoài công ty. Thay mặt Công ty, phòng Hành Chính Nhân Sự chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!