MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Và các đơn vị trực thuộc

Kể từ thành lập từ năm 2018 đến nay, Hunter Land nhanh chóng phát triển về mạng lưới hoạt động song song với gia tăng quy mô nhân sự. Các chi nhánh và phòng giao dịch tại TP HCM đóng vai trò hết sức quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của toàn thể hệ thống.

Vào tháng 10/2019 , Hunter Land tự tin mở rộng mạng lưới hoạt động tại miền Tây Nam Bộ - vùng đất trù phú với nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm bất động sản. Chúng tôi mong rằng sự ra đời của Hunter Land Tây Nam Bộ là cánh tay nối dài giúp Hunter Land có thể mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ cho người dân miền sông nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn hệ thống Hunter Land chúng tôi đang có 2 chi nhánh, 2 phòng giao dịch đang hoạt động.

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công ty con

  • Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Nội Thất Hunter Decor

Các trang liên kết